Giới thiệu
giới thiệu

Đối tác đào tạo của hơn
2.500 Doanh nghiệp

giới thiệu

Thành lập từ năm 2005

giới thiệu

Hơn 10.000 học viên đã
tin tưởng chọn FMIT

 • Viện FMIT® là đối tác đào tạo, tư vấn về quản lý dự án, quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ, quản lý chuỗi cung ứng, kiểm toán nội bộ, đào tạo quản lý cấp cao… cho các tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam theo các chuẩn mực quản trị của thế giới. Tại FMIT®, chúng tôi hiện đang triển khai các hệ thống quản lý tiên tiến nhất thế giới và là đối tác toàn cầu của: Hiệp Hội Quản lý Chuỗi cung ứng - APICS®; Học Viện Quản Lý Dự Án - PMI®; Học Viện Kiểm Soát Nội Bộ - ICI®; Học Viện Kiểm Toán Nội Bộ - IIA®
 • Qua nhiều năm hoạt động, Viện FMIT® tự hào mang đến cho quý vị những chương trình đào tạo – tư vấn chuẩn mực quốc tế đã áp dụng thành công tại các tập đoàn trên thế giới, được công nhận toàn cầu và là trào lưu hiện tại của các tập đoàn tại Việt Nam, nhằm hoàn chỉnh hệ thống quản lý, phát triển con người của tổ chức
dhn   Đăng ký ngay
vì sao chọn fmit?
 • 01 Đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, không dựa vào kinh nghiệm của cá nhân.
 • 02 Chương trình nằm trong hệ thống bản quyền của đối tác quốc tế, tuân theo chuẩn mực đào tạo của đối tác.
 • 03 Phương pháp tập trung vào xây dựng và cải tiến hệ thống hiện tại của doanh nghiệp, giúp giải quyết các vấn đề tồn tại của doanh nghiệp.
 • 04 Sử dụng những quy trình, công cụ thực tế để phân tích tình huống thực của doanh nghiệp, từ đó học tập và cải tiến ngay trên hệ thống của tổ chức.
 • 05 Chứng chỉ thuộc hệ thống giá trị của đối tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu.
 • slidee1
 • slidee2
 • slidee3
 • slidee4
 • slidee5
 • slidee6
Chương trình đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH nâng cao – CEO MASTER®
Đối tượng tham gia
 • Giám đốc điều hành, Giám đốc khối, Giám đốc chi nhánh, lãnh đạo cấp cao
 • Các phó giám đốc
 • Những ai tiềm năng trở thành Giám đốc
Nội dung khóa học
 • Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI® (12 buổi)
 • Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO® (8 buổi)
 • Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế SCOR® (8 buổi)
 • Quản lý tài chính theo chuẩn quốc tế IIA® (8 buổi)
 • Sơ đồ chiến lược và thẻ điểm cân bằng (4 buổi)
 • Lãnh đạo (4 buổi - tự chọn)
 • Quản lý thương hiệu & marketing (4 buổi - tự chọn)
 • Quản lý nhân sự (4 buổi - tự chọn)
Lợi ích khóa học
 • Chuẩn mực điều hành doanh nghiệp dựa trên các kiến thức chuẩn quốc tế
 • Trên cơ sở hiểu rõ về triết lý quản trị cốt lõi đã được áp dụng thành công trên toàn thế giới giúp cho các nhà lãnh đạo chủ động áp dụng và điều chỉnh vào thực tế hoạt động của tổ chức
 • Cách nhìn hệ thống, cải tiến tư duy, giải quyết vấn đề có trọng tâm, ra quyết định chính xác, từ đó tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả
 • Có phương pháp, công cụ để thiết lập các chiến lược cũng như cách thức ra thực thi các kế hoạch để hoàn thành mục tiêu chiến lược của tổ chức
 • Học viên được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình CEO MASTER® cho từng môn (có giá trị trong hệ thống của đối tác quốc tế) sau khi hoàn thành và thi đạt tất cả các môn học bắt buộc (5 trong tổng số 8 môn) trong chương trình đào tạo.
Phương pháp đào tạo
 • Khóa học kết hợp giữa lý thuyết theo chuẩn mực quốc tế và vận dụng vào trong ngữ cảnh của doanh nghiệp
 • Giảng viên sẽ nêu hệ thống phương pháp luận, người học chọn tình huống thực tế và trao đổi dựa trên cơ sở phối hợp giữa phương pháp luận và tình huống nhằm giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất
CHƯƠNG TRÌNH GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ - CAE MASTER®
Đối tượng tham gia
 • Chuyên viên kiểm toán nội bộ
 • Trưởng kiểm toán nội bộ
 • Những người có tiềm năng trở thành Giám đốc kiểm toán nội bộ
Nội dung khóa học
 • Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI® (12 buổi)
 • Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO® (8 buổi)
 • Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế SCOR® (8 buổi)
 • Quản lý tài chính theo chuẩn quốc tế IIA® (8 buổi)
 • Sơ đồ chiến lược và thẻ điểm cân bằng (4 buổi - tự chọn)
 • Lãnh đạo (4 buổi - tự chọn)
Lợi ích khóa học
 • Nâng cao năng lực bản thân và tạo giá trị gia tăng cho tổ chức
 • Trang bị kiến thức nền tảng cần có của một Giám đốc kiểm toán nội bộ
 • Có đủ kiến thức để tham gia khóa luyện thi chứng chỉ Kiểm toán nội bộ quốc tế CIA®
 • Học viên được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình Giám đốc kiểm toán nội bộ CAE Master (Certified in Chief Audit Executive Master ) theo chuẩn quốc tế IIA® sau khi hoàn thành và thi đạt yêu cầu trong chương trình đào tạo.
Phương pháp đào tạo
 • Khóa học kết hợp giữa lý thuyết theo chuẩn mực quốc tế và vận dụng vào trong ngữ cảnh của doanh nghiệp.
 • Giảng viên sẽ nêu hệ thống phương pháp luận, người học chọn tình huống thực tế và trao đổi dựa trên cơ sở phối hợp giữa phương pháp luận và tình huống nhằm giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.
 • Học viên có thể tiếp tục luyện thi lấy chứng chỉ Kiểm toán nội bộ quốc tế CIA® theo nhu cầu cho từng môn trong chương trình đào tạo.
CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN NỘI BỘ QUỐC TẾ CIA®
Đối tượng tham gia
 • Chuyên viên kiểm toán nội bộ
 • Trưởng kiểm toán nội bộ
 • Những người muốn thi lấy chứng chỉ quốc tế CIA®
Nội dung khóa học
 • Phần 1 – Kiến thức cơ bản về kiểm toán nội bộ (8 buổi)
  • Hướng dẫn bắt buộc (35 - 45%)
  • Kiểm soát nội bộ/ rủi ro (25 - 35%) – Mức nhận diện (A)
  • Triển khai đánh giá nội bộ - công cụ và kỹ thuật đánh giá (25 - 35%)
 • Phần 2 – Kiểm toán nội bộ thực tế (8 buổi)
  • Quản lý chức năng kiểm toán nội bộ (40 - 50%)
  • Quản lý các từng cuộc đánh giá (40 - 50%)
  • Rủi ro gian lận và kiểm soát (5 - 15%)
 • Phần 3 – Các kiến thức của kiểm toán nội bộ (12 buổi)
  • Đạo đức kinh doanh/ Quản trị (5 - 15%)
  • Quản trị rủi ro (10 - 20%) – mức P
  • Cấu trúc tổ chức/ quy trình kinh doanh và rủi ro (15 - 25%)
  • Truyền thông (5 - 10%)
  • Nguyên tắc quản lý/ lãnh đạo (10 - 20%)
  • Quản lý kinh doanh liên tục/ IT (15 - 25%)
  • Quản lý tài chính (10 - 20%)
  • Môi trường kinh doanh toàn cầu (0 - 10%)
Lợi ích khóa học
 • Mỗi học viên khi đăng ký được tặng 01 bộ sách và 01 tài khoản luyện thi tài liệu gốc từ Học viện IIA®, Hoa Kỳ
 • Được hỗ trợ và tư vấn thực hiện các thủ tục khi đăng ký thi với CIA® và trung tâm tổ chức thi PEARSON VUE tại Việt Nam
 • Chuẩn mực thực hiện kiểm toán nội bộ dựa trên các kiến thức chuẩn quốc tế
 • Có đủ kiến thức sẵn sàng cho việc thi chứng chỉ quốc tế CIA®
 • Nâng cao năng lực bản thân và tạo giá trị gia tăng cho tổ chức
 • Học viên được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình LUYỆN THI CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN NỘI BỘ theo chuẩn quốc tế IIA® sau khi hoàn thành và thi đạt yêu cầu trong chương trình đào tạo.
Phương pháp đào tạo
 • Giảng viên có nhiều kinh nghiệm và có chứng chỉ quốc tế CIA®
 • Trong khóa học, giảng viên kết hợp giữa lý thuyết theo chuẩn mực quốc tế với bài tập thực hành, kết hợp với các giờ ôn tập và làm bài thi thử.
 • Sau mỗi buổi, học tiếp tục được thực hành trên hệ thống ngân hàng câu hỏi nhằm tăng khả năng giải quyết tình huống theo chuẩn mực quốc tế, tự tin khi tham gia kỳ thi chứng chỉ quốc tế CIA®
Thông tin khóa học
học phí và địa điểm đào tạo
Khóa học Khai giảng Thời lượng Học phí
CEO Master® tp. hcm 21/07/2018 40 buổi = 120 giờ 25.000.000 VND (*)
Hà Nội: 14/07/2018 36 buổi = 120 giờ
giám đốc kiểm toán nội bộ - CAE Master® TP. HCM: 21/07/2018 44 buồi = 136 giờ 18.000.000 VNĐ (*)
Hà Nội: 04/08/2018 40 buổi = 136 giờ
luyện thi chứng chỉ kiểm toán nội bộ quốc tế CIA® tp. hcm: 21/07/2018 24 buổi 36.000.000 VNĐ (*)
Địa điểm
 • Trụ sở chính: Tầng 5, số 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. HCM
 • VPĐD tại Hà Nội: Tầng 7, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chính sách học lại/học bù
 • Học viên được học lại MIỄN PHÍ tất cả các môn đã đăng ký
 • Học viên được học/luyện thi lại bất kì phần nào nếu chưa nắm vững hoặc cần tương tác với giảng viên để hiểu rõ hơn về phương pháp
 • Học viên được sắp xếp lịch học bù khi bận lịch công tác, không giới hạn thời gian học bù
Ưu đãi
 • Ưu đãi 10% khi đăng ký trước ngày khai giảng 01 tháng hoặc 5% khi đăng ký trước ngày khai giảng 10 ngày
 • Ưu đãi 5% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên
Là các chuyên gia trong lĩnh vực, đang thực hiện công tác tư vấn đào tạo cho các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước

Có chứng chỉ quốc tế về chuyên ngành phụ trách
 

Có nhiều kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy hiệu quả